Všeobecné obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania

Minimálna hodnota nákupu v internetovom obchode je 7,- EUR objednávky s nižšou hodnotou nebudú vyskladnené.

Objednávanie sa realizuje zadaním požadovaného počtu kusov a stlačením tlačítka "pridať do košíka", ktoré je pri každom výrobku. Vaše objednávanie sa zobrazuje v hornom paneli kde je čiastka Celkom - ktorá zobrazuje celkovú sumu doteraz nakúpeného tovaru. Obsah košíka a počet kusov je možné meniť prostredníctvom tlačítka "zmazať".

Pokračovať v nákupe môžete opakovaným výberom akéhokoľvek výrobku v časti , na ktorú sa prepnete prostredníctvom bočného panelu. Obsah nákupného košíka ostane zachovaný počas celej doby vášho prehliadania a objednávania výrobkov.

Pokiaľ ste s obsahom nákupného košíka spokojný, potvrďte v hornom paneli tlačítko "objednávka". Dostanete sa do záväznej objednávky, kde máte možnosť skontrolovať obsah objednávky a vaše osobné údaje s poštovou adresou, na ktorú bude tovar zaslaný.

Po skontrolovaní a doplnení údajov môžete svoju objednávku odoslať pomocou tlačítka "odoslať objednávku" umiestneného na konci stránky. Po odoslaní vám príde od nás potvrdenie o jej prijatí.

Pri opakovanom objednávaní cez SmokeShop.sk je výhodné sa zaregistrovať. Tak sa vyhnete opätovnému namáhavému vyplňovaniu náležitých koloniek a takisto získate pri každom prihlásení aj prehľad o Vašich všetkých objednávkach uskutočnených v našom obchode.

Každá objednávka je overovaná telefonicky kým nieje overená nemôže Vám byť odoslaná.

2. Veľkoobchodné ceny a ochutnávky

  1. Pre nákup za veľkoobchodné ceny je stanovená minimálna výška každej objednávky v hodnote 50,-EUR.
  2. Objednávky vybavujeme výhradne s adresou doručenia na území Slovenskej republiky pre objednávanie v inej krajine pozrite našich partnerov.
  3. Pri veľkoobchode nieje možné na predajniach platiť platobnou kartou ale len v hotovosti.(výnimka je len ak sa pripočítajú 3% z celkovej hodnoty objednávky)
  4. Platba na faktúru je možná len po troch predchádzajúcich objednávkach v hotovosti. Splatnosť faktúry je 7dní v prípade omeškania účtujeme zmluvnú pokutu 10€ za každý deň omeškania.

3. Dodacie podmienky

Tovar zvyčajne zasielame v deň alebo nasledujúci deň po obdržaní objednávky. Dodací termín je preto závislý od rýchlosti Slovenskej pošty. Alebo Vami vybraného druhu doručenia.

Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa zákazník zaväzuje dodávateľovi zaplatiť náklady na dopravu v skutočnej výške zaplatenej prepravcovi. Platba tovaru môže byť aj na predfaktúru - tovar Vám zašleme ihned po pripísaní platby na náš účet.

4. Spôsob dodania

Objednaný tovar vám bude doručený Slovenskou poštou alebo Vami zvolenym spôsobom.

Tovar vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Doba doručenia je do 24hod prostredníctvom kuriera UPS (cez pracovné dni) alebo 2-3 (max 5) pracovné dni Slovenskou poštou od prijatia objednávky v závislosti na type platby.

Poštovné pri každej objednávke (okrem akcií) hradí v plnej výške zákazník. Báliky nad 10kg. poštou neposieláme. Využíte prosím pri tom iný typ dodania ( UPS, IN TIME.... a t.p. )

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 e) Zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov sa zakazuje predaj tabakových výrobkov formou zásielkového predaja. Tento zákaz sa vzťahuje na osoby, ktoré uvedený tovar nakupujú pre svoju osobnú spotrebu alebo pre potrebu členov svojej domácnosti. Pre právnické alebo fyzické osoby, ktoré nakupujú uvedené výrobky v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa tento zákaz nevzťahuje.

Tabakové výrobky je možné objednať a prevzať osobne v sídle našej firmy alebo v niektorej z našich predajní. V prípade záujmu o tento tovar a o možnostiach jeho nákupu sa informujte e-mailom na info@smokeshop.sk .Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo po telefonickej dohode stornovať položky na objednávke, ktorá obsahuje tabakové výrobky.

5. Poštovné

Výška prepravy a rýchlosť závisí od vami zvoleného spôsobu dopravy:

UPS kuriér – dodanie do 24hodín od odoslania priamo na zvolenú adresu objednávateľa.
(platí len v pracovné dni)
- pri platbe vopred (bankovým prevodom, tatra pay, VUB pay) je prepravné cez UPS: 3,50,-EUR
- pri platbe na dobierku (to jest platba pri prevzatí) je poštovné 4,50,-EUR

Sledovať zásielku je možné na http://www.UPS.sk (Track & Trace) podľa čísla zásielky ktoré Vám bude zaslané elektronickou poštou.

Slovenská pošta – Bratislava - 1-2dni, Západoslovenský kraj - 1-2dni, Stredoslovenský kraj - 2-3dni, Východoslovenský kraj - 2-4dni.

- pri platbe na dobierku (to jest platba pri prevzatí) je poštovné 3,80,-EUR

Sledovať zásielku je možné na http://www.posta.sk (Track & Trace) podľa čísla zásielky ktoré Vám bude zaslané elektronickou poštou. (skôr to nefunguje)

In TIME -zásielky do Českej republiky
– dodanie 2-3pracovné dni
- pri platbe na dobierku (to znamená platba pri prevzatí) je poštovné 8,-EUR

Poštovné pri zasielaní tovaru je účtované podľa cenníku prepravcu .

Odporúčame zvoliť si spôsob prepravy:
UPS kuriér – dodanie do 24 hodín priamo na zvolenú adresu objednávateľa.(nemusíte čakať na pošte v rade, pohodlne Vám doručia zásielku až do rúk.

6. Garantujeme

Dodanie správneho množstva a druhu vami objednaného tovaru.
Primerané zabalenie objednaného tovaru.
Odoslanie tovaru v dohodnutej lehote (v prípade vyčerpania skladových zásob bude dodacia lehota dohodnutá so zákazníkom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu).
Na celý sortiment platí DPH vo výške 20%. Ceny jednotlivých výrobkov v e-shope sú uvedené s DPH.

7. Neručíme

Za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

8. Prevzatie zásielky

Zákazník je povinný prevziať zásielku až po dôkladnej kontrole obalu a tovaru pod obalovým materiálom iba ak nie je nijako poškodená. V prípade poškodenia tovaru je zákazník povinný uviesť výhradu k zásielke a to stručným a presným popisom poškodenia do dodacieho listu prepravcu alebo s vodičom spísať škodový zápis! Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacieho listu prepravcu, v ktorom nebola uvedená výhrada k povahe poškodenia tovaru, nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu.

V prípade ak si zásielku neskontrolujete pri doručení strácate nárok na uplatnenie náhrady.

Za prepravu zodpovedá len predpavca a nie odosielateľ !

Príjemca, po spísaní reklamačného protokolu s prepravcom, bez odkladu písomne kontaktuje predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené škody, tj. musí oznámiť o aké škody, poškodenia ide a ako sa prejavujú.

Ak nie je poškodenie tovaru alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody predajcovi na telefónnom čísle 0910949 222.

Príjemca je povinný umožniť zasielateľovi/predajcovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne (fyzicky) presvedčil o rozsahu škody.

K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť: reklamačný protokol, kompletný zoznam tovaru a kópiu faktúry.

Po prijatí vyššie uvedených náležitostí, predávajúci začne reklamačné konanie u prepravcu. Prepravca je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho najneskôr do troch dní od prijatia vyjadrenia o reklamácii od prepravcu. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

9. Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky je možné len do troch hodín od odoslania pôvodnej objednávky ktorá má byť zrušená. Po uplynutí tejto doby alebo vybavení a odoslaní zásielky sa objednávka nedá zrušiť.

10. Neprevzatie zásielky

Príjemca zásielky je povinný si zásielku prevziať. Pri preprave Slovenskou poštou je to do 10 kalendárnych dní.

Po 10tich dňoch bude zásielka spätne zaslaná spoločnosti EUROPROFIT-X s.r.o.
Celkové poštové náklady a balné v plnej výške 15,-EUR hradí objednávateľ.
(spracovanie zásielky, obalový a výplňový materiál, obojsmerné prepravné)
V prípade neuhradenia nákladov postupujeme prípad spoločnosti Inkaso pohľadávok a neuhradená suma sa zbytočne niekoľkonásobne navýší.

11. Reklamácie

Ako v každom obchode, tak i v našom sa môže stať, že budete chcieť zakúpený tovar reklamovať. Aj napriek tomu, že sa snažíme ponúkať iba kvalitný tovar, sme pripravení vám vychádzať čo najviac v ústrety aj v otázkach reklamácií. Pre úspešné vybavenie reklamácie platia nasledujúce podmienky:REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil všetky doklady, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru. Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade, že vracia poškodený tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

2. Predávajúci po obdržaní reklamácie a reklamovaného tovaru informuje kupujúceho o priebehu vybavovania jeho reklamácie.

(reklamácie sa neuznávajú pri neodbornej manipulácii alebo zničení tovaru-rozbitie / nesprávne naskrutkovanie a následné poškodenie závitov)

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

12. Money back - záruka vrátenia peňazí

Aby ste nákupom na SmokeShop.sk nepodstupovali žiadne riziko, ponúkame Vám "Záruku vrátenia peňazí". Túto záruku poskytujeme, pretože sme si vedomí, že pri nakupovaní cez internet si nemôžete tovar riadne prezrieť a tak sa môže stať, že si objednáte niečo iné, ako ste si predstavovali. Money back -platí len pri nákupe cez internet a ak je tovar poslaný zásielkovou službou, v prípade osobného odberu táto záruka neplatí.

Ak zistíte bezprostredne po obdržení tovaru, že Vám nevyhovuje, máte možnosť ho bez uvedenia dôvodu vrátiť. Peniaze Vám budú zaslané späť (bankovým prevodom alebo poštovou zloženkou).

Podmienky pre vrátenie peňazí:

  1. Tovar musí byť nepoužitý, neporušený v originálnom obale tak, aby mohol byť ďalej ponúkaný zákazníkom.
  2. Zákazník musí zásielku odoslať do 10 dní po obdržaní tovaru.
  3. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky.
  4. Vraciame Vám iba peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Tovar zasielajte bežnou balíkovou poštou. Zásielky na dobierku nebudú prijaté.

13. Právna doložka

Copyright

Tento server je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály su majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametre, obchodné podmienky ani daľšie časti serveru), ak nie je uvedené inak, v celku ani v častiach nesmie byť kopírovaná alebo inak prezentovaná bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu být registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Tovar zasielajte na adresu:
EUROPROFIT-X s.r.o.
Gessayova 3, 851 03 Bratislava 5

14. Zodpovednosť za informácie

Prevádzkovateľ zodpovedný za zobrazovanie obrázkov a reklamu na smokeshop.sk je spoločnosť:

E.U. YourBooks Ltd
Adresa: 12 Ayias Chritinis Germasoyia, Limassol 4040 Cyprus

Firemné reg.číslo: HE229076
IČ DPH: 10229076Z
Daňový kód: 12229076B

Spoločnosť je plne zodpovedná za zobrazovanie tabakových produktov a riadi sa výlučne podľa zákonov republiky Cyprus.