Výhody pre registrovaných zákazníkov.

Registráciou do zákazníckeho programu Smokeshop.sk získavate zákaznícke zľavy a benefity.

Rýchlejšie vybavenie reklamácie, pozáručný servis, poradenstvo a informácie o zľavách na jednotlivé produkty.

Získavate prístup k histórii Vašich objednávok. Zakúpené výrobky znovu a zrýchlene objednať.

Po prihlásení na Váš zákaznícky účet, máte možnosť, v minulosti zakúpené výrobky, znovu doobjednať. Takto ušetríte svoj vzácny čas a predídete tak aj možnej zámene.

Každý člen zákazníckeho programu je oprávnený čerpať jemu priradené zľavy, cenové zvýhodnenia a ďalšie benefity prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ktorý slúži aj ako plnohodnotný autorizačný prvok.

Zoznam aktuálnych zliav, výhod a benefitov platných pre registrovaných zákazníkov, vrátane podmienok ich využitia, je k dispozícií na internetovej stránke www.smokeshop.sk/zakaznik . Člen zákazníckeho programu berie na vedomie, že prehľad výhod i samotné poskytovanie výhod a zliav pre členov programu, sa v priebehu času mení. V prípade akýchkoľvek pochybností sa má za to, že platí výlučne ponuka zliav a výhod zverejnená v danom čase na internetovej stránke www.smokeshop.sk. 

Každému registrovanému zákazníkovi môže byť čas od času priradená individuálna ponuka zliav, cenových zvýhodnení, výhod a ďalších benefitov. Takáto osobná ponuka, vrátane všetkých podmienok ich využitia, je komunikovaná výhradne prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v Registračnom formulári. Akékoľvek zľavy, benefity a odmeny sú právne nevymáhateľné.

Nemusíte sa báť e-mailového spamu, náš informačný e-mail o ponukách nezasielame je to vraj otravné.